_Program

Wstępny harmonogram Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z okazji 60 – lecia powstania Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

„KRYMINALISTYKA – NAUKA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE”

17.09.2017

12:15 Bazylika Mariacka – Msza Święta w intencji pracowników Laboratorium

DZIEŃ I (20.09.2017)

9:00 – 10:00 Aula Główna AGH A-0 – rejestracja uczestników
10:00 – 11:00 INAUGURACJA
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 14:00 Panel – wystąpienia
14:00 – 15:00 Lunch
17:00 – 17:30 Zbiórka przy autokarach; wyjazd do Wieliczki
19:00 Uroczysta kolacja w Kopalni Soli w Wieliczce,
ul. Jana Mikołaja Daniłowicza 10,
32-020 Wieliczka

DZIEŃ II (21.09.2017)

9:30 – 11:00 Panel – wystąpienia
11:00 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 12:30 Panel – wystąpienia
13:45 – 14:45 Lunch
15:00 – 17:30 Panel – wystąpienia
18:30 – 20:30 Kolacja – Prezentacja Krakowa – Urząd Miasta

DZIEŃ III (22.09.2017)

10:00 – 10:30 Powitanie uczestników przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
10:30 – 12:30 Panel – wystąpienia
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:00 Panel dyskusyjny podsumowujący obrady, zamknięcie konferencji
Zamknięcie konferencji