Laboratorium

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 

W tym roku Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obchodzi „diamentowe gody”.
Rozkazem organizacyjnym nr 028/KR/57 z dnia 23 października 1957 roku, utworzono Wojewódzkie Laboratorium Kryminalistyczne. W początkowym okresie funkcjonowania Wydziału nominacje na stanowiska otrzymało 10 osób. Zatrudniono łącznie czterech ekspertów w trzech pracowniach zajmujących się badaniami: daktyloskopijnymi, mechanoskopijnymi oraz dokumentów. Wśród zatrudnionych znaleźli się również dwaj technicy dochodzeniowi oraz osoba odpowiedzialna za pracę psów służbowych. Z biegiem lat powstawały nowe pracownie, poszerzające możliwości badawcze laboratorium.
   Krakowskie Laboratorium Kryminalistyczne i jego pracownicy utrzymują wysokie standardy badań, dbają o profesjonalizm i jakość wydawanych opinii. Wypełniając dyspozycje zawarte m.in. w Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej nr 2009/905/WSiSW z dnia 30.11.2009 r., „W sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne”, wdrożyło system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, potwierdzając tym samym kompetencje w zakresie badań biologicznych i daktyloskopijnych oraz uzyskało certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
   Laboratorium i jego pracownicy starają się być zawsze o krok przed przestępcami, a w swojej działalności opierają się na dwóch zasadniczych filarach: czerpaniu z tradycji i doświadczenia oraz adaptowaniu najnowszych osiągnięć nauki do celów badawczych.
W ostatnim czasie otwarto nowoczesną pracownię wizualizacji śladów daktyloskopijnych.
Ze skromnych dziesięciu osób zatrudnionych w fazie początkowej funkcjonowania Laboratorium, Wydział rozwinął się znacząco i zatrudnia obecnie 81 osób. Oferuje usługi 51 biegłych lub certyfikowanych specjalistów w różnych dziedzinach kryminalistycznych. Mieszczące się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Laboratorium Kryminalistyczne wykonuje ekspertyzy z następującego zakresu:

 • Klasyczne i techniczne badania dokumentów
 • Badania zapisów wizualnych
 • Badania informatyczne
 • Badania antroposkopijne – odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów
 • Badania broni i balistyki
 • Badania mechanoskopijne
 • Badania osmologiczne
 • Badania chemiczne, w tym dotyczące materiałów i urządzeń wybuchowych
 • Badania mikrośladów w postaci włókien
 • Badania krwi na zawartość alkoholu
 • Badania biologiczne
 • Badania daktyloskopijne
 • Badania traseologiczne

Niejednokrotnie zagadkami kryminalnymi, które były tu rozpracowywane, żyło całe miasto, a nawet Polska. Współpraca z „Archiwum X” oraz wydziałami pionu kryminalnego przyniosła wiele spektakularnych sukcesów. W ostatnim dziesięcioleciu szerokim echem odbiły się dokonania w kierunku ustalenia sprawców serii zabójstw tzw. „Kantorowców”, napadów rabunkowych na sklepy jubilerskie oraz banki (np. „Sprawa Klauna”), sprawy szantaży: „Gumisia” i „Bombera”. Poza dokonaniami szeroko komentowanymi w mediach, codziennie rozwiązywane są sprawy nie cieszące się tak dużym zainteresowaniem, ale mające znaczący wpływ na życie i losy wielu osób dotkniętych przestępstwem. Ilość ekspertyz wykonywanych rocznie w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie jest określana w tysiącach.