Konferencja

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową z okazji 60-lecia powstania
Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie
 
„KRYMINALISTYKA – NAUKA, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE”,

która odbędzie się
w dniach 20 – 22 września 2017 roku 

w Krakowie.

Podstawowym założeniem konferencji jest utworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi kryminalistycznych i prawnych w celu poprawy bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to jest współorganizowane przez wiodące podmioty zajmujące się na co dzień praktycznymi i naukowymi rozwiązaniami w zakresie kryminalistyki.

Celem konferencji jest prezentacja prac badawczych, wymiana doświadczeń związanych z kryminalistyką i współpracy teoretyków i praktyków z zakresu kryminalistyki. Eksperci, praktycy, pracownicy naukowi i zaproszeni goście zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami i wykorzystaniem sprzętu do badań kryminalistycznych.

 

Komitet Honorowy Konferencji:

 • nadinsp. dr Tomasz Miłkowski
 • mł. insp. dr n. med. Radosław Juźwiak
 • insp. mgr Adam Frankowski

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
 • prof. dr hab. Ewa Gruza
 • dr hab. Maria Kała
 • dr hab. Violetta Kwiatkowska – Wójcikiewicz
 • plk Ing. Pavel Kolář, CSc
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
 • prof. dr hab. inż. Janusz Wolny
 • dr hab. inż. Piotr Izak
 • dr hab. Piotr Oprocha
 • dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki
 • prof. dr hab. Paweł Kościelniak
 • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • mł. insp. Lidia Puchacz
 • dr Jerzy Stochel
 • dr Ryszard Krawczyk
 • dr Witold Majdak
 • mgr Janusz Oszajca
 • dr Renata Wietecha-Posłuszny
 • mgr inż. Maciej Skiba
 • mgr Antoni Chyra
 • asp. szt. Agata Krzesak
 • asp. szt. Marek Liszkiewicz