Opłaty

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 450,00 PLN / 105 EUR od osoby – do dnia 10 września 2017 r.

Opłata obejmuje: udział w konferencji, serwisy kawowe i lunche w trakcie konferencji oraz udział w uroczystej kolacji.
Pozostałe koszty, w tym koszt podróży, noclegów oraz dodatkowych posiłków pokrywają uczestnicy – organizatorzy zapewniają pomoc w organizacji noclegu.

Dane oraz numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
PKO SA O/Kraków   71 1240 4722 1111 0000 4853 4484
Tytuł przelewu  „KRYMINALISTYKA”
Organizatorzy nie przewidują możliwości wnoszenia opłaty konferencyjnej gotówką w dniu konferencji.
Potwierdzenie udziału w konferencji będzie przesłane przez organizatorów po wniesieniu opłaty.