Program

HARMONOGRAM KONFERENCJI

(17.09.2017) Bazylika Mariacka
12:15 Msza Święta w intencji pracowników Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
DZIEŃ I (20.09.2017) – Aula Główna AGH (budynek A-0, al. Mickiewicza 30, Kraków)
9:00 - 10:00 rejestracja uczestników
10:00 - 11:00 INAUGURACJA
11:00 - 12:00 Sesja A – Aula Główna AGH (budynek A-0, al. Mickiewicza 30)
Moderator: mł. insp. Lidia Puchacz / podinsp. Ryszard Szczepanik
Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
Sylwia Raboszuk – Zasuwik, Ivo Modrinic
Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.
Motorola w Polsce i na świecie: inteligentne rozwiązania dla Policji – cyfrowe dowody interwencji
12:00 - 12:15 Przerwa kawowa
12:15 - 14:20 Katarzyna Wójtowicz-Garcarz, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Współczesne możliwości badawcze w kryminalistycznych badaniach dokumentów. Nowości w zakresie metodologii badań. Studium i analiza dowodu z opinii biegłego
Piotr Wieczorek, Robert Woźniak, Canon Polska Sp. z o.o.
Rozwiązania CANON EOS SYSTEM i zastosowanie w kryminalistyce
Adam Skupiński, HTS – HIGH TECH STUDIO
Technologie LTE w kryminalistyce
Alpbis Consulting Group
Jakub Gawlak, Tusnovics Instruments Sp. z o.o.
Szczególne możliwości w zastosowaniu lasera 1064 nm dla spektroskopii Ramana
14:30 Lunch
17:15
17:30
Zbiórka przy autokarach – parking w pobliżu Wawelu przy ul. Powiśle
Wyjazd do Wieliczki
19:00 Uroczysta kolacja w Kopalni Soli w Wieliczce
DZIEŃ II (21.09.2017)
9:30 - 11:00 Sesja B – Aula Główna AGH (budynek A-0, al. Mickiewicza 30)
Moderator: dr Jerzy Stochel
Akademia Górniczo – Hutnicza
Paulina Ruszczyk, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
BYĆ O KROK PRZED FAŁSZERZEM… – fałszerstwa dowodów osobistych oraz znaków akcyzy
Adam Frankowski, Artur Dębski, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dariusz Bułka, CYBID sp. z o.o. sp. k.
System oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geoinformacyjnych. Projekt aplikacyjny POIR 04.01.04-00-0119/15
Maciej Kochanowski, SHIM-POL A.M. Borzymowski
Nowoczesne techniki instrumentalne wykorzystywane do analizy kannabinoidów
Tomasz Tkacz, Piotr Białobrzycki, TPI
Trójwymiarowa dokumentacja zdarzeń, za pomocą skanera 3D Faro Focus na przykładzie konkretnych zagadnień
11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 13:30 Sesja B1 – Aula Główna AGH (budynek A-0, al. Mickiewicza 30)
Moderator: prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Uniwersytet Jagielloński
Viktoriia Krasnova, State Border Guard Service of Ukraine
Fraud trends detected by the State Border Guard Service of Ukraine
Jolanta Wąs-Gubała, Instytut Ekspertyz Sądowych
Opracowanie i akredytacja metody badań identyfikacyjno-porównawczych fragmentów pojedynczych włókien w IES
Renata Wietecha-Posłuszny, Uniwersytet Jagielloński
Sposoby przygotowania materiału biologicznego dla celów toksykologiczno-sądowych
Marek Smoluch, Przemysław Mielczarek, Edward Reszke, Jerzy Silberring
Akademia Górniczo – Hutnicza
Analiza substancji psychoaktywnych za pomocą nowoczesnych plazmowych technik spektrometrii mas
Przemysław Mielczarek, Marek Smoluch, Jerzy Silberring
Akademia Górniczo-Hutnicza
Badanie metabolizmu związków psychoaktywnych z zastosowaniem elektrochemii w połączeniu ze spektrometrią mas
11:15 - 13:30 Sesja B2 – Sala Wykładowa nr 31, parter (budynek A-0, al. Mickiewicza 30)
Moderator: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Spólnicka, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Innowacje w genetyce sądowej wspierające wymiar sprawiedliwości
Ewelina Mazurkiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza
Możliwości stosowania metody georadarowej do lokalizacji miejsc pochówków
Michał Szachnitowski, Uniwersytet Jagielloński
Ewolucja biometrycznych metod rozpoznawania twarzy ludzkiej
Monika Tatarczyk, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
Analiza zgięć palcowych pod kątem przydatności do badań identyfikacyjnych
Władysław Wojtyczka, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
Wnioskowanie o przebiegu zdarzenia na podstawie ujawnionych śladów linii papilarnych na nożu
13:45 - 14:45 Lunch
15:00 - 17:00 Sesja C1 – Aula Główna AGH (budynek A-0, al. Mickiewicza 30)
Moderator: prof. dr hab. Ewa Gruza
Uniwersytet Warszawski
Zuzanna Brożek-Mucha, Instytut Ekspertyz Sądowych
Kryminalistyczne badania nowoczesnych materiałów
Tomasz Konopka, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sławomir Kudełka, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
Próba systematyki broni samodziałowej
Michał Borusiński, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Prezentacja projektów badawczych realizowanych przez Zakład Broni i Mechanoskopii CLKP
Sławomir Kudełka, Piotr Nowak, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
Ujawnienie pozostałości powystrzałowych oraz badania porównawcze elementów odstrzelonej amunicji w ujęciu i przy wykorzystaniu mikroskopu cyfrowego będącego w dyspozycji Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie
Joanna Stojer-Polańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Zaginięcia kryminalne – problemy związane z analizą śladów po latach
15:00 - 17:00 Sesja C2 – Sala Wykładowa nr 31, parter (budynek A-0, al. Mickiewicza 30)
Moderator: dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
Piotr Girdwoyń, Uniwersytet Warszawski
Zastosowanie na miejscu zdarzenia skanerów 3D – problematyka prawna i kryminalistyczna
Krzysztof Maksymowicz, Wojciech Tunikowski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Praktyczne zastosowanie technologii obrazowania 3D w opiniowaniu medyczno-sądowym i analizach kryminalistycznych
Kamil Piętak, Akademia Górniczo-Hutnicza
Wykorzystanie narzędzi analitycznych dla potrzeb kryminalistyki w świecie informacji cyfrowej
Wojciech Filipkowski, Uniwersytet w Białymstoku
Grzegorz Dobrowolski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Wykorzystanie informatyki w szeroko rozumianej kryminalistyce
Marek Liszkiewicz, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
Cyberprzestępczość – jak nie utonąć w świecie wirtualnych płatności
Artur Bujak, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Rozwój narzędzi i technik informatycznych w zwalczaniu cyberprzestępczości
18:30 - 20:30 Kolacja – Prezentacja Krakowa – Urząd Miasta
DZIEŃ III (22.09.2017) Aula Główna AGH (budynek A-0, al. Mickiewicza 30)
9:30 - 10:00 Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
10:00 - 11:30 Sesja D
Moderator: podinsp. Renata Chyra
Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
Robert Mróz, Krzysztof Biskup, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zapisanych w elektronicznych podzespołach samochodowych
Piotr Izak, Akademia Górniczo-Hutnicza
Przyczyny pożaru
Krzysztof Biskup, Robert Mróz, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Pasywne i aktywne metody magnetyczne, jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:45
Francisco Ramos, Assistant Regional Security Officer, Regional Security Office, US Embassy in Kiev
U.S. Travel Document and Anti-Trafficking in Persons (A-TIP) Efforts in Ukraine
Kuba Roman, Security Investigator, Regional Security Office, US Embassy in Kiev
U.S. Travel Document and Anti-Trafficking in Persons (A-TIP) Efforts in Ukraine
Zbigniew Zieliński, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
„Matejko” na miarę naszych czasów – rzecz o chałupniczej metodzie produkcji banknotów
13:45 - 14:15 Lunch
Sesja Posterowa
Robert Mróz, Krzysztof Biskup, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zapisanych w elektronicznych podzespołach samochodowych
Krzysztof Biskup, Robert Mróz, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Pasywne i aktywne metody magnetyczne, jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej
Anna Duszyńska, Jowita Polak, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Kołowy Autonomiczny Namierzacz i Analizator – Kania
Anna Trynda, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Sewage Monitoring System for Tracking Synthetic Drug Laboratories – microMole
14:15 - 15:00 Panel dyskusyjny podsumowujący obrady, ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w harmonogramie