Uczestnictwo

UWAGA:

W konferencji mogą uczestniczyć osoby, do których zostało skierowane zaproszenie!

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

lk.krakow.60@gmail.com

1. INFORMACJE DLA REFERENTÓW:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w Międzynarodowej Konferencji poprzez indywidualne wystąpienia w trakcie paneli dyskusyjnych.

Potencjalnych referentów prosimy o nadsyłanie oznaczonych wyłącznie pseudonimem abstraktów wystąpień (1600-1800 znaków, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) oraz formularza zgłoszeniowego (ze wskazanym pseudonimem) do dnia 15 czerwca 2017 r. na adres:  ryszard.krawczyk@uj.edu.pl

Abstrakty wystąpień należy przesłać, jako załącznik (w tytule maila prosimy wpisać: ABSTRAKT), na adres: ryszard.krawczyk@uj.edu.pl

Spośród nadesłanych abstraktów komitet merytoryczny, składający się z pracowników naukowych wybierze najlepsze, które zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia na Konferencji. Podpisanie referatów pseudonimem zapewni bezstronność oceny komitetu.
Autorzy zostaną zawiadomieni o przyjęciu referatu (plakatu) do dnia 15 lipca 2017 r.
Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut.

 

2. INFORMACJE DLA BIERNYCH UCZESTNIKÓW:

Zgłoszenia biernego uczestnictwa w Konferencji prosimy kierować na adres: lk.krakow.60@gmail.com poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 10 września 2017 r.

 

3. OPŁATA KONFERENCYJNA:

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 450,00 PLN / 105 EUR od osoby – do dnia 10 września 2017 r.

Opłata obejmuje: udział w konferencji, serwisy kawowe i lunche w trakcie konferencji oraz udział w uroczystej kolacji.
Pozostałe koszty, w tym koszt podróży, noclegów oraz dodatkowych posiłków pokrywają uczestnicy – organizatorzy zapewniają pomoc w organizacji noclegu.

Dane oraz numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
PKO SA O/Kraków   71 1240 4722 1111 0000 4853 4484
Tytuł przelewu  „KRYMINALISTYKA”
Organizatorzy nie przewidują możliwości wnoszenia opłaty konferencyjnej gotówką w dniu konferencji.
Potwierdzenie udziału w konferencji będzie przesłane przez organizatorów po wniesieniu opłaty.